Friluftsrådet

Persondatapolitik

Ekstern persondatapolitik i Friluftsrådet

For modtagere af udlodningsmidler

 læs den særlige persondatapolitik her:

Hvem er vi?
Friluftsrådet er en NGO som arbejder for at forbedre mulighederne og rammerne for danskernes friluftsliv gennem politisk interessevaretagelse, projekter, mærkningsordninger og kampagner. Desuden står Friluftsrådet for uddeling af udlodningsmidler til friluftsliv.

Hvad bruges dine personoplysninger til?
Vi indhenter kun persondata til brug for vores virksomhed, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Friluftsrådet.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler
Friluftsrådet indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Besøger vores hjemmeside (cookies indsamles for at gøre dit besøg på hjemmesiden nemmere),
  • Tilmelder dig vores nyhedsbrev,
  • Bestiller materialer,
  • Sælger ydelser eller produkter til os,
  • Melder dig som repræsentant i de lokale friluftsråd,
  • Medvirker i et af vore arrangementer, hvor du bliver fotograferet eller interviewet, 
  • Søger om udlodningsmidler ( i så fald beder vi dig læse afsnittet nederst vedr. udlodning).

De persondata, vi behandler om dig, stammer enten fra dig eller fra det lokale friluftsråd.

Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger er Friluftsrådet, cvr nr. 56230718.

Du kan kontakte Friluftsrådet via hjemmesiden, på vores adresse Scandiagade 13, 2450 København SV eller på vores E-mailadresse fr@friluftsraadet.dk eller telefon 33790079.

Kategorier af personoplysninger, som Friluftsrådet behandler
Friluftsrådet behandler almindelige personoplysninger som navn, stilling, billede, adresse, telefonnr, email og evt. købshistorik.

Derudover behandler Rådet persondata om evt. nuværende eller tidligere medlemmer, repræsentantskabsposter, frivillige til arrangementer mv.
Det kan også ske, at du medvirker i vore interviews i relation til sundhedsfaglige projekter eller er med på billeder, fordi du har været med til vores arrangementer.

Behandlingsgrundlag, formål og sletning
Dine almindelige kontaktoplysninger indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har bestilt hos os eller vi har bestilt hos jer eller som led i dit medlemskab. Dette sker derfor som led i en aftale, jf. persondataforordningens art. 6 b).

Hvis du har meldt dig som frivillig i de lokale friluftsråd, har en repræsentantskabspost el. lign, kan vi modtage dine kontaktoplysninger fra det lokale friluftsråd. Ved at tage billeder under vore arrangementer kan vi også modtage dine personoplysninger. Dette sker på baggrund af, at Friluftsrådet udfører opgaver i samfundets interesse, jf. persondataforordningens art. 6 e)

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev, jf. persondataforordningens art. 6 a).

Hvis du har medvirket i et interview og afgivet følsomme oplysninger, vil disse kun blive behandlet hvis du har afgivet samtykke, jf. persondataforordningens art. 6 a).
Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet eller afmelde dit repræsentantskab. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet i henhold til gældende lovgivning efter, at du har modtaget din vare eller ydelse, typisk 5 år efter modtagelse.

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev eller tilmeldt dig som frivillig i et lokalt friluftsråd, og senere ikke ønsker at modtage nyhedsbreve eller være med i det lokale råd, vil dine oplysninger blive slettet et år efter afmeldingen.

Andre modtagere af personoplysninger
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande. I forbindelse med vores virksomhed kan det forekomme, at vi arrangerer møder, arrangementer mv., hvor medvirkende, frivillige lokalrådsrepræsentanters kontaktoplysninger kan blive videregivet til medarrangører og offentlige myndigheder.
Som led i oplysning om vore aktiviteter offentliggør vi interviews, artikler, billeder mv. Hvis du har medvirket i en artikel eller et interview, vil du blive anmodet om samtykke, inden det offentliggøres. Almindelige aktivitetsbilleder kræver ikke samtykke.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere for at søge at sikre, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

Facebook
Erhard Olsen
Author: Erhard Olsen

Webmaster.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Leave the field below empty!